top of page

Regulamin sklepu

Wsparcie klienta

1. Jeżeli chcesz skorzystać z 7-dniowej gwarancji i uzyskać zwrot pieniędzy, naciśnij tutaj i napisz maila

2. Jeżeli zakupiłaś ebooki i masz pytania - skontaktuj się ze mną emailowo lub wypełnij formularz na dole strony

Prywatność i dane

​​I. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Alina Gwoździewicz Consulting z siedzibą w 01-856 Warszawa ul. Magiera 24b/13, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 631-213-06-90, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów i świadczenia usług.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży i Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.mamapracujezdalnie.pl  i z nią połączonych
3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub subskrybent Newslettera.
10. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o towarach i usługach, wysyłany przez Sprzedawcę do zarejestrowanych użytkowników.

​​

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w punkcie I.DEFINICJE.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników.

 

2. Dane osobowe
2.1 Podczas korzystania ze Strony, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP).
2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.
2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 

3. Ciasteczka (cookies)
3.1 Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
3.2. Stosowane pliki cookies mają charakter plików niezbędnych (wyłączenie ich spowoduje brak dostępu do wybranych funkcji strony), statystycznych, marketingowych ((Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixels)

 

4. Informacje dodatkowe
Sprzedawca korzysta z usług osób trzecich w zakresie:
– hostingu – WIX www.wix.com, www.lh.pl
– e-marketingu – MailerLite www.mailerlite.com oraz 
– płatności online –  STRIPE www.stripe.com , PAYPAL www.paypal.com
– statystyk dotyczących stron internetowych – Google Analytics
– dysku zewnętrznego – Google drive
– obsługi technicznej strony www na zasadach ad hoc
– obsługi księgowej – M-finance Mateusz Oracz

Zapytania o inne usługi

W tematach innych niż produkty dostępne w moim sklepie online, proszę kontaktuj się ze mną bezpośrednio emailem (alinazlinkedina@gmail.com) lub telefonicznie (512756447).

Chętnie odpowiadam na wszelkie zapytania, szczególnie często trafiają do mnie następujące tematy:

- szkolenia z Linkedin dla firm i osób prywatnych

- 6-tygodniowy mentoring indywidualny Linkedin (zawiera tworzenie strategii marki osobistej)

- audyty profili Linkedin (prywatnych i firmowych)

- strategia komunikacji na Linkedin

- tworzenie  i  wdrażanie strategii marketingowej

Payment Method
Metody płatności

STRIPE, w tym:

Apple Pay

Google Pay

Przelewy24

Karty kredytowe i debetowe

PAYPAL

bottom of page